Mik a kötelező elemek egy honlapon 2021-ben?

Weblaptulajdonosnak lenni klassz dolog! Ebben egyetérthetünk, azonban ezzel bizonyos mértékű kötelesség és felelősség jár. A GDPR (európai általános adatvédelmi rendelet) bevezetésével és folyamatos módosításával egyre inkább látható és előtérbe kerülő téma az adatvédelem. A személyes adatokért honlaptulajdonosként felelünk, illetve ezen adatok biztonságos tárolása mellett fontos kötelességeink vannak. Oldalunkon fel kell tüntetnünk bizonyos információkat annak érdekében, hogy megfeleljünk a törvényi előírásoknak. Ezek tehát a kötelező elemek egy honlapon 2021-ben!

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

A törvény előírja, hogy mikről kell tájékoztatnod a megrendelés elküldését megelőzően az igénybevevőt, amennyiben elektronikus úton kínálsz terméket, vagy szolgáltatást:

a) Részletes leírás a rendelés lépéseiről, illetve arról, ami a rendelés leadása után történik (pl. fizetés, szállítás, ezek lehetőségei, részletei, stb).

b) Arról, hogy a szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül-e, arról, hogy te, mint szolgáltató iktatod-e a szerződést, valamint, hogy az iktatott szerződés hozzáférhető lesz-e, és ha igen, hogyan.

c) Az esetleges adatbeviteli hibák fefedéséhez és javításához biztosított lehetőségekről és eszközökről.

d) A szerződéskötés nyelvéről.

A vevőnek, vagy ügyfélnek el kell fogadnia az ÁSZF-et és 48 órán belül meg kell, hogy kapja a visszaigazolást a rendeléséről.

Az ÁSZF-ben is szerepeltetni kell a cégadatokat, sőt, érdemes kapcsolattartót is megnevezni. Továbbá ki kell térni a jótállás és a szavatosság pontos részleteire, a panaszkezelésre és a szerződéstől való elállás lehetőségeire.

Impresszum

Célszerű egy Impresszum menüpontot a láblécben, ahol szerepelnek a kötelező adatszolgáltatás elemei, így könnyen elérhetőek ezek az adatok, mégsem csúszik el weboldaladon a fókusz. Hogy mik azok az információk, amiket meg kell jelentetni a honlapon? A törvény egész pontosan így szól:

4. § A szolgáltató köteles elektronikus úton közvetlenül és folyamatosan, könnyen hozzáférhető módon legalább a következő adatokat közzétenni:

a) A szolgáltató nevét.

b) A szolgáltató székhelyét, telephelyét, ennek hiányában lakcímét.

c) A szolgáltató elérhetőségére vonatkozó adatokat, különösen az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címét.

d) Ha a szolgáltató létrejöttét vagy tevékenysége gyakorlásának megkezdését jogszabály nyilvántartásba való bejegyzéshez köti, a szolgáltatót a nyilvántartásba bejegyző bíróság vagy hatóság megnevezését, és a szolgáltató nyilvántartásba vételi számát.

e) Ha a szolgáltató tevékenységének gyakorlása jogszabály alapján engedélyköteles, ezt a tényt az engedélyező hatóság megnevezésével és elérhetőségi adataival, valamint az engedély számával együtt.

f) Ha a szolgáltató az általános forgalmi adó alanya, a szolgáltató adószámát.

g) A szabályozott szakmák gyakorlásának körében:

ga) Annak a szakmai érdek-képviseleti szervnek (kamarának) a megnevezését, amelynek a szolgáltató akár kötelező előírás alapján, akár önkéntesen tagja.

gb) A természetes személy szolgáltató szakképzettségének, illetve szakmai, tudományos fokozatának, valamint annak a tagállamnak a megjelölését, ahol ezt a szakképzettséget, illetve fokozatot megszerezte.

gc) Hivatkozást a szabályozott szakma gyakorlásának a szolgáltató letelepedési helye szerinti államban alkalmazandó szakmai szabályaira, és az azokhoz való hozzáférés módjára.

h) H szolgáltató részére a tárhelyet biztosító, a 2. § l) pont lc) alpontjában meghatározott szolgáltató székhelyét, telephelyét, az elérhetőségére vonatkozó adatokat, különösen az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címét, kivéve, ha a szolgáltató részére nyújtott tárhelyszolgáltatás jellegéből adódóan ezek az adatok egyébként is megismerhetőek.

Adatkezelési tájékoztató

A GDPR életbelépése után az adatkezelési tájékoztató is kötelező eleme minden weboldalnak, ami sütiket használ, akár csak egy kapcsolatfelvételi email cím vagy telefonszám is szerepel rajta, vagy kommentelési lehetőséget biztosít a felhasználók számára.

Adatkezeléssel kapcsolatban mindenképp érdemes tájékozódni és áttekintéséhez szakember segítségét kérni. Ezt a lépést nem érdemes elhagyni, hiszen nem csak a weboldalad kapcsán kell a témával foglalkoznod, mert lehet, hogy vállalkozóként (vagy akár magánszemélyként) még nincs is weboldalad, de ettől függetlenül kezelsz adatokat. Ha alaposan átgondolod, mit és hogyan szeretnél a honlapoddal elérni, fogod tudni azt is, milyen adatokat kell majd kezelned. Itt találsz hozzá segítséget!

Bár bonyolultnak és fárasztónak, sőt, néha felesleges pénzkidobásnak is tűnik, azért ne vegyük félvállról a témát: jobb, ha a kötelező elemeket egy honlapon egy szakértő segítségével tüntetjük fel, úgy egészen biztosan meg fog felelni minden jogi követelménynek!